Przydatne funkcje w WordPress

Tworząc własny motyw strony internetowej w WordPress, przyda nam się znajomość kliku funkcji, które ułatwią kodowanie oraz funkcjonowanie strony.

Funkcja is_home zwraca wartość true gdy jest załadowana strona index.

Przykładowe zastosowanie:

if(is_home()) { //aktywna strona to strona główna z wpisami }

Funkcja is_front_page zwraca wartość true, gdy jest załadowana strona główna. Bez znaczenia, czy jest to index, czy inna strona serwisu.

Przykładowe zastosowanie:

if(is_front_page()) { //aktywna strona to strona główna }

Funkcja wp_nav_menu wstawia menu w miejscu jej wywołania. Aby poprawnie wywołać funkcję musimy przesłać tablicę z parametrami

wp_nav_menu(array(’sort_column’ => 'menu_order’, 'theme_location’=>’menu’))

Funkcje wp_head wstawia wszystkie informacje o stronie – metatagi, style i javascript. Bez tej funkcji uruchomione wtyczki nie będą działać.

wp_head(); //  wgrywa wszystkie ustawienia wordpress dla head.

Funkcje get_header, get_sidebar, get_footer wstawiają zawartość odpowiadających im plików motywu.

get_header(); //wstawia nagłówek składający się np. z menu i baneru

get_sidebar(); //wstawia pasek boczny

get_footer(); //wstawia stopkę

Profesjonalny Hosting
Scroll to Top